Przeglądarka

Szanowni Państwo,

By zalogować do panelu mieszkańca proszę korzystać z  przeglądarki Chrome lub Opera.

 

Zmiana siedziby Spółki

Szanowni Państwo!

Zarząd Komunalnego TBS sp. z o.o. informuje, że od dnia 12 grudnia 2016 roku siedziba Spółki będzie mieścić się przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 w Białymstoku.

Godziny pracy biura nie ulegają zmianie.

W związku z przeprowadzką, w dniach 8-9 grudnia 2016 roku biuro będzie nieczynne.

Podziel się książką

Podziel się książką,

to akcja adresowana do mieszkańców TBS, ich znajomych, rodziny, przyjaciół.

Szanowny Czytelniku,

jeśli masz w domu książki już przeczytane i chciałbyś je wymienić na inne, skorzystaj z tej skrzynki. Może ktoś następny z ochotą je przeczyta, do czego serdecznie zachęcamy. I tak skrzynka stanie się bazą dla wędrujących książek.

Opiekunem tej mini  biblioteki w tunelu jest Komunalne TBS Sp. z o.o.

Szanujmy naszą wspólną własność i czytajmy,

Lokale usługowe do wynajęcia.

Ogłoszenie

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku wynajmie lokale użytkowe:

1. o powierzchni 63,65 m2 w realizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej,

2. o powierzchni 59,70 m2 w budynku przy ul. Pileckiego 6 w Białymstoku z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.

Przetarg budowa budynku nr 3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.tbs.bialystok.pl Ogłoszenie nr 46960 - 2017 z dnia 2017-03-20 r. Białystok: Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.

Zaproszenie do składania ofert

Białystok, 6 listopada 2015 roku

OGŁOSZENIE

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania swoich ofert  na  badanie  sprawozdania finansowego za rok 2015. Komunalne TBS Sp. z o.o. przeprowadza badanie sprawozdań finansowych każdego roku.
Oferty na badanie prosimy składać do dnia 19 listopada 2015 w siedzibie Spółki przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 w Białymstoku .

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Białystok, 20-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Odpowiedz XXI na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Odpowiedz XX na zapytanie z dnia 10.03.2015

Białystok, dn.10-03-2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 – 2015

Ogłoszenie

Odpowiedz XVIII na zapytanie z dnia 05.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Strony